Is het tijd voor de TAPP?

Soms heeft u behoefte aan een klankbord. Omdat u niet helemaal tevreden bent over het functioneren van een afdeling, divisie of hotel. Of dat u niet zeker weet of de gevoerde strategie ook op lange termijn de juiste is. Het kan ook zijn dat u uw efficiency wilt verbeteren of uw marketingcommunicatie wilt effectueren.

Speciaal voor dit soort vraagstukken hebben wij de Trust Analyzer & Performance Pusher (TAPP) ontwikkeld; een methode waarmee de complete hotelexploitatie in kaart wordt gebracht. Door de gegevens te vergelijken met een uitgebreide benchmark van vergelijkbare hotels, ervaringscijfers en de markt, kan exact worden aangegeven op welke onderdelen de resultaten verbeterd kunnen worden en wat de extra winst zou kunnen bedragen. De focus wordt gericht op het omzetpotentieel (sales & marketing en revenue management) en efficiency optimalisatie per afdeling.

In nauwe samenspraak met de hotelier kan vervolgens een strategisch plan worden opgesteld dat, afhankelijk van de behoefte en aanwezige kennis, in de uitvoering door Trust Consultancy kan worden begeleid.

Als u meer wilt weten over de werkwijze of een vrijblijvend intake gesprek wilt aanvragen, stuurt u een bericht naar Bas Tolmeijer via bas.tolmeijer@trust-hospitality.nl of belt u hem rechtstreeks via 06-533 19 010.
Haalbaarheid en concept >>>