Wilt u zeker weten dat u de juiste koers vaart?

Stel u bent projectontwikkelaar en u heeft het plan opgevat om een hotel te bouwen. Het probleem is dat u niet weet of het op de beoogde locatie wel mogelijk is om een haalbaar project te exploiteren. Ook heeft u geen idee aan welk niveau er in de markt behoefte is, hoeveel kamers het hotel zou moeten tellen en of (en hoeveel?) het complex zaalruimte moet bieden.

Misschien denkt u als hotelier na over schaalvergroting van uw bedrijf. Meer volume betekent toch immers dat er meer omzet kan worden gegenereerd? Aan de andere kant breekt u uw hoofd over de extra financieringsdruk, de plannen van de concurrentie en de angst dat u de nieuw te bouwen accommodatie niet kunt verhuren.

Door onze jarenlange ervaring met nieuwbouw en uitbreiding van hotels, kunnen wij u een exact antwoord geven op de vragen waarmee u worstelt. Allereerst brengen wij de omgevingsfactoren in kaart en signaleren we de commerciële aanknopingspunten. We kijken naar de geografische concurrentiegebieden en analyseren de vraag. Op basis van de trend, toekomstige ontwikkelingen, een representatieve enquete onder de doelgroepen en de benchmark met vergelijkbare regio’s, destilleren we een realistisch vooruitzicht van de marktsituatie.

Op basis van de uitkomsten wordt in samenwerking met onze vaste architect (of met uw eigen adviseurs) een passend concept ontwikkeld en schetsen we een accuraat beeld van de totale stichtingskosten. Vervolgens simuleren we de optimale marktbewerking en wordt aan de hand van de geprognotiseerde omzetten de haalbaarheid getoetst. De efficiency (personeelsplanning, routing) wordt gecalculeerd en afschrijvingen, rentelasten en fiscale implicaties worden verwerkt in een middellange termijn “forecast”. Daarnaast wordt een gedegen risico analyse gemaakt (“wat zijn de gevolgen als de omzet met 20 % daalt?”).

De bevindingen worden helder verwoord in een conclusie en een lijst van aanbevelingen. Wij garanderen een objectieve uitkomst die u helpt een juiste beslissing te nemen. Indien de uitkomst positief is, kunnen wij in een volgend stadium beleggers benaderen, onderhandelingen voeren met aspirant exploitanten en de pre-opening periode begeleiden.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en stellen met plezier een op uw situatie passend voorstel samen. Voor nadere informatie belt u met Bas Tolmeijer via 06-533 19 010 of stuurt u een mailtje naar bas.tolmeijer@trust-hospitality.nl.
Analyse en verbetering >>>